Installation

satoshi nishizawa

2011 “Hardcore of documentary”

satoshi nishizawa

2011 “Exchange Tokyo→Osaka”

satoshi nishizawa

2009 “Too visible is invisible”

satoshi nishizawa

2009 “ZEKKEI”

satoshi nishizawa

2008 “I’m here. Vol.2”

satoshi nishizawa

2008 “Tohoku University of Arts & Design graduation research & project exhibit”